O kompaniji

Pehlivanuša br. 3, 71103 Sarajevo

 

M. +387 (0) 61 629 417

T. +387 (0) 61 165 644

E: info@bernina-sarajevo.ba

 

IBAN: 1011040074026603 Privredna Banka Sarajevo
SWIFT: PBSCBA22

 

Identifikacioni broj ID: 4202679170003

BERNINA SARAJEVO, Sva prava pridržana, © Copyright 2024   |    Uslovi poslovanja   |    Prigovor i reklamacije   |    Garancije